معرفی اتحادیه

مطابق با قانون نظام صنفی، اتحادیه شخصیتی حقوقی و غیر انتفایی از افراد یک یا چند صنف و رسته که دارای فعالیت یکسان یا مشابه و همگن برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر تعریف گردد، که پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد اتحادیه در حقیقت خانه صنف است که جهت احقاق حقوق و حمایت آنها و همچنین اصلاح و رفع و رجوع موارد اداری و صدور پروانه کسب فعالیت و حل اختلاف فی مابین اعضاء و مشتریان و سایر موارد مندرج در متن اساسنامه فعالیت می‌نماید. اتحادبه صنف تاسیسات مکانیک ساختمان شهرستان اصفهان به صورت مستقل در سال ۱۳۹۱ طی اساسنامه مصوب اداره بازرگانی آغاز بکار رسمی نمود .تعداد اعضای هیئت رئیسه این اتحادیه ۶ نفر شامل رئیس ، نائب رئیس اول، نائب رییس دوم،  خزانه دار، بازرس و دبیر می باشند .مطابق قانون ، تعداد نفرات هیئت رئیسه اتحادیه ها بر اساس تعداد عضو آن صنف تعیین می گردد .

هیات رییسه

اصغر امیری شهبازی

سمت:رییس اتحادیه

تلفن : 09131181886

علی صدری ایرانی

سمت: نایب رییس اول اتحادیه

تلفن : 09132062006

جواد جعفری فشارکی

سمت: نایب رییس دوم اتحادیه

تلفن : 09131001696

حسن صائبی

سمت :خزانه دار اتحادیه

تلفن :09131198647

مهندس اسداله طالبی

سمت :دبیر اتحادیه

تلفن: 09131183618

مرتضی گلابدار

سمت : بازرس اصلی اتحادیه

تلفن :09132078377

 

کمیسیون های اتحادیه و اعضاء آن

 1. اعضا کمیسیون آموزش :
  • اصغر امیری شهبازی
  • داود احمدی
  • محمد علی بحرینی
  • مجید نوری
 2. اعضا کمیسیون شکایات :
  • علی صدری ایرانی
  • مظفر صدری ایرانی
  • سیاوش فرهی
  • حمید سورانی
  • مسعود آبدار و دیگر همکاران متخصص  که در کارشناسی همکاری می نمایند.
 3. اعضاکمیسیون بازرسی :
  • حسن صائبی
  • مسعود توکلی
  • محمد اسماعیلیان
  • جواد تیموری
  • محمد حسین صدر ارحامی
 4. اعضا کمیسیون فنی :
  • اسداله طالبی
  • اکبر بنی نجاریان
  • محمد حبیب اللهیان
  • مجید اسماعیلی فلاح