لیست اعضاء اتحادیه در رسته تصفیه آب

شماره صنفیوضعیت پروانهتابلونامنام خانوادگیتاریخ صدورتاریخ انقضا
0466816134صادر شدهنوین پالایش اسپاداناحمیدلجم اورک1398/07/061403/07/06
0466779008صادر شدهتصفیه آب ماهانمحمدحسینقدم زن1398/05/201403/05/20
0466742128صادر شدهتصفیه اب ثمین مجتبیعلیمی آدرمنابادی1398/04/041403/04/04
0466644915صادر شدهشرکت فنی مهندسی ایلیا ایده اسپادانامحمدروستائی1397/12/181402/12/18
0466484431صادر شدهثمین ابروح الهحسن پور1397/07/251402/07/25
0466462549صادر شدهدهکده آب امیررحمانی خواجوئی1397/07/021402/07/02
0466457419صادر شدهکلینیک تخصصی تصویه آبفرزادفریور1397/06/251402/06/25
0466287801صادر شدهتعمیرات تصفیه آب کندوانداودمحمودی1396/12/101401/12/10
0466275863صادر شدهتصفیه آب گوارامحسنصانعی1396/11/291401/11/29
0466273572صادر شدهتصفیه آب سپاهانابوالقاسمخراسانی1396/11/281401/11/28
0466266058صادر شدهفروشگاه ایوامحسنابوطالبی1396/11/211401/11/21
0466257107صادر شدهنمایندگی فروش محصولات آکواجوی وکویمحمدخرازی اصفهانی1396/11/121401/11/12
0466241034صادر شدهتصفیه اب سولار استار سپاهانفرخعطاءزاده1396/10/281401/10/28
0466239932صادر شدهفروشگاه اروندداودحق شناس1396/10/271401/10/27
0466200768صادر شدهکوهرنگرضاعلیحسن نژادجونقانی1396/09/211401/09/21
0466148336صادر شدهگوارانوشامیرسروش پور1396/07/251401/07/25
0466099977صادر شدهفروشگاه ترمیکهمایونحسن زاده خامنه1396/05/301401/05/30
0466006685صادر شدهتصفیه آب پارس نوشمینونادری1396/02/211401/02/21
0464877731صادر شدهسارنیامسعودتوکلی1395/12/081400/12/08
0448201726صادر شدهدماوندكيوانموسائي1395/06/161400/06/16
0440913317صادر شدهایران تصفیهحسینعبداللهی1395/03/081400/03/08
0383256781صادر شدهآریاسید مهدیکاظمی جبلی1393/12/021398/12/02
0329445901صادر شدهتصفیع گستر نصف جهاننویدتاجی1392/06/031402/06/03
0320849148صادر شدهپخش تصفیه آبسعیدآل ناصری1391/09/151401/09/14
0320840841صادر شدهتصفیه آب آرادکیواننیک آئین1391/09/291401/09/28
0295124105صادر شدهفروشگاه آریا تصفیه آبعلیمومنی1391/12/061401/12/05
0165888202صادر شدهآبتينمهدیخراسانی فردوانی1390/06/061400/06/06