اتحادیه صنف تاسیسات مکانیک ساختمان اصفهان

معرفی اتحادیه

اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان اصفهان در سال ۱۳۹۳ تاسیس شده و رسته های زیر را تحت پوشش دارد

  1. لوله کش
  2. دستگاههای تصفیه آب
  3. نظافت
  4. تاسیسات